kirurgene Oslo Privatklinikk

Kirurgene hos Oslo Privatklinikk

Her finner du et overblikk samt nærmere informasjon om kirurgene ved Oslo Privatklinikk. Du kan lese om bakgrunnene deres samt hvilke områder de er spesialister innen.

Dr.mesic

Dr. Mesic

Dr. Haris Mesic tok legeutdanningen ved Universitet i Sarajevo i 1988 og har jobbet med kirurgi siden 1992. Han har spesialistutdannelse innen plastisk kirurgi fra Bosnia, England og Østerrike og har siden 1998 vært spesialist i plastikkirurgi. Han har tidligere vært overlege og seksjonsleder for rekonstruktiv brystkirurgi fra Ullevål Universitetssykehus. I dag arbeider han som overlege og enhetsleder for Mikrokirurgi ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet. Han utfører alle operasjoner, inkludert neseplastikker. 

Han er medlem av Den norske legeforening, Norsk Plastikkirurgisk Forening og Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi.

Dr.Brøndmo

Dr. Brøndmo

Dr. Bjørn Christian Brøndmo er utdannet lege ved Lunds Universitet. Han har spesialistutdannelse innen plastisk kirurgi fra Skånes Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus samt generellkirurgisk praksis fra Sykehuset Østfold, Fredrikstad og Aker Universitetssykehus.

Siden 2007 har han vært overlege ved plastikkirurgisk avdeling Ullevål Universitetssykehus, nå Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet.

Han er medlem av Den norske legeforening, Norsk Plastikkirurgisk Forening og Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi.