Hudbehandling

behandlinger av Hud

Her finner du en oversikt samt nærmere informasjon rundt de ulike hudbehandlingene vi tilbyr hos Oslo Privatklinikk.

Oslo privatklinikk resepsjon

Medisinsk Rynkebehandling

Ved medisinsk rynkebehandling benyttes registrerte og godkjente legemidler for å regulere muskelaktiviteten i områder i ansiktet. Dette vil medføre at rynker og linjer i hud hviskes ut. Rynker som er synlige også i hvile, vil over tid gradvis forsvinne når huden ikke lenger foldes av underliggende muskelaktivitet. Injeksjonen gjennomføres av spesialist i plastikkirurgi eller kosmetisk sykepleier med lang erfaring innenfor området. Det er viktig at behandler kjenner ansiktets anatomi inngående, slik at man oppnår naturlig utseende resultater ved spesifikt å lamme, helt eller delvis, den den delen av ansiktsmuskulaturen som gir opphav til rynkeproblemet.

Vanligst behandles rynker i panne, ved siden av øynene (kråkefot-rynker) og bekymringsrynken/sinnarynken mellom øyebrynene. Det er en misoppfatning at medisinsk rynkebehandling gir et mimikkfattig ansikt, da kyndig utøvelse av behandlingen heller vil kunne forsterke ønskede ansiktstrekk hos pasienten.

Ved siden av selektiv rynkebehandling, kan metoden også benyttes til:

  • justering av øyebrynsposisjon
  • justering av nedovervendte munnviker
  • justering av overleppens lengde (der tannkjøttet vises ved smiling/gummy smile)

Behandlingen tar 30 min inkludert en kort forutgående konsultasjon, hvor pasienten i samråd med behandler legger en individuelt tilpasset behandlingsplan utifra pasientens ønsker.

Varigheten av behandlingen vil hos de fleste være minimum 3 måneder, hvoretter effekten avtar gradvis til denne er totalt opphørt etter omkring 6 måneder. De fleste pasienter ønsker således å gjenta behandlingen etter 3-6 måneder.

Behandling av svette

Overdreven svette (hyperhidrose) kan være svært plagsomt. Vanligst er plagene lokalisert til armhuler, men kan også involvere hudområder som hender/føtter og ansikt. Ved Oslo Privatklinikk tilbyr vi injeksjonsbehandling ved overdreven svette.

Behandlingen foregår ved injeksjon av et svært effektivt godkjent legemiddel i de aktuelle områdene, hvorpå svetteproduksjonen i de behandlete områdene vil forsvinne helt, eller avta betydelig iløpet av en uke. Legemiddelet virker ved å blokkere signalene som utløser svette, og vil virke effektivt på svetteplagene uavhengig av om disse opptrer ved fysiske anstrengelser, eller emosjonelt stress. Behandlingen tar omkring 20 min og har en virkeperiode hos de fleste på mer enn 6 mnd. Ved å gjenta behandlingen regelmessig over tid vil man oppnå et varig bortfall av svette, det er ingen toleranseutvikling. Ved behandling av overdreven svette i hender eller fotsåler bedøves området som skal behandles først med lokalbedøvelse (blokkade) da nålestikk i disse områdene er svært smertefullt.

Ved Oslo Privatklinikk vil denne type behandling alltid gjennomføres av spesialist i
plastikkirurgi evt spesialutdannet sykepleier med lang erfaring innen denne type behandling.

FILLERE

Fillere er produkter utviklet for å tilføre volum gjennom injeksjon i huden. De brukes særlig for å fremheve ansiktsregioner; leppe, kinnben og hake, eller for å utviske uønskete linjer og konturdefekter i ansiktet.

De vanligst brukte fillere består av hyaluronsyre-baserte vannløsninger (HA). Hyaluronsyren i fillere er laboratoriefremstilt, men forekommer naturlig i kroppens hud og bindevev og består av store kjedete sukkermolekyler som binder vann. Slik kan man på en naturlig måte tilføre volum og spenst til huden. Hyaluronsyren som blir tilført gjennom injeksjonen brytes ned på en naturlig måte og oppfattes ikke som et fremmedlegeme av kroppen.

Alle behandlinger utføres av norsk godkjent plastikkirurg med erfaring og interesse innen injeksjonsbehandling. Ønsker fra pasient kartlegges gjennom en rask konsultasjon (inkludert i prisen) før injeksjonsbehandlingen gjennomføres.

Avhengig av type behandling og pasientens ønsker velger man metode for lokalbedøvelse. Selve injeksjonsbehandlingen tar omkring 15 minutter.

Man kan umiddelbart gjenoppta sine normale aktiviteter, man anbefales ikke å gjøre harde fysiske anstrengelser første døgnet etter behandlingen. Noe hevelse og rødhet på innstikkstedet må påregnes, men dette avtar normalt i løpet av 1-2 døgn.

Dette varierer fra 3 opptil 12 måneder etter behandling, avhengig av behandlet region, injeksjonsvolum og om man har gjennomført behandling i samme region tidligere.

Ved førstegangsbehandling i bl.a. lepper anbefales en gjentatt behandling («touch up») etter omkring 2 mnd. hvorpå man kan forvente resultater opptil 9 mnd.

Hyaluronsyrebaserte injeksjonspreparater inneholder ikke toksiske substanser. Det brytes ned på en naturlig måte i kroppen. Det er normalt med noe rødhet og hevelse omkring innstikkstedet som normalt forsvinner i løpet av 1-2 dager. Det er rapportert tilfeller hvor hyaluronsyren kan klumpe seg eller kapsle seg inn, dette kan behandles lokalt med hyaluronidase som er et enzym som bryter ned hyaluronsyren. Tilsvarende kan evt uønskete resultater reverseres eller modifiseres med samme metoden.

Selv om injeksjonsbehandling med «fillere» gjennomføres i stor skala bl.a. på hudpleiesalonger over hele Norge og regnes som trygt, stiller det store krav til den som utfører behandlingen. Få tidels-milliliter, og upresis injeksjonsteknikk kan skille et estetisk tilfredsstillende resultat fra et påfallende oppsvulmet og kunstig et. I dag stilles det fra helsemyndighetene ingen formelle krav til den som utfører behandlingen annet enn at vedkommende er sykepleier, på delegert ansvar under lege, eller lege uavhengig av spesialitet eller erfaring med behandlingen. Unikt ved Oslo Privatklinikk er at all behandlingen utføres av spesialister i plastikkirurgi. Dette sikrer pasienten at behandlende lege har utstrakt kjennskap til ansiktets anatomi, tilbyr rett valg av fillerprodukt og utøver behandlingen med presisjon og finesse tilpasset den enkeltes pasient sine ønsker og behov.

motivalmagine og blomst

kontakt oss

Vurderer du operasjon er det viktig med en konsultasjonstime sammen med en av våre spesialister. På den måten blir inngrepet tilpasset deg og dine behov for å sikre et flott og naturlig resultat. Bestill gjerne en konsultasjonstime i dag.